Om DING

Vi vill skapa digitala produkter som inspirerar och förbättrar. Det har vi gjort i mer än tio år och vill göra i tio år till.

Strategi Design Teknik

Vi hjälper stora företag att arbeta som startups och startups bygga produkter och strukturer för att skala sin verksamhet.

DING erbjuder konsultation och utveckling inom tre tjänsteområden; Strategi, Design och Teknik.
Alla tre är viktiga byggstenar för att bygga bra digitala produkter.

Med fokus på verkliga insikter och en
agil utvecklingsprocess kan vi testa och utveckla produkter
som uppfyller ditt företags och dina kunders behov.

words background

Strategi

Design

Teknik

Strategi

Strategin är idén om möjlig framgång

Vi presenterar vägval och dess effekter för att ha en klar strategi genom projektet. Vi tar fram detaljerna som gör den stora skillnaden och stakar ut vägen till ett lyckat projekt.

Tio år av digital affärsutveckling gör att vi kan arbeta effektivt, undvika fallgropar och ta höjd för framtidens möjligheter.

Design är mer än pixlarna du ser.

Design handlar om hela användarupplevelsen, där det visuella och det funktionella samverkar. Vi arbetar användarcentrerat och designar utifrån mätbar data och antaganden baserade på erfarenhet.

Vårt fokus ligger alltid på att designa gränssnitt som är visuellt tilltalande, enkla att använda och där funktionalitet kommer i första hand.

Design

Teknik

Tekniken håller ihop helheten.

Vi älskar kod. Vi vet också att skönhet kommer från insidan. Det är tekniken bakom som skapar förutsättningarna och bakom tekniken är det människor, som också kallas för utvecklare. Med lång erfarenhet har vi också byggt upp kunskap för att välja den teknik som gör arbetet mest effektivt och skalbar.

Arbetsprocess

01

ALLT BÖRJAR MED EN IDé

Vi arbetar med dig för att förstå din idé och målsättning. Därefter förfinar vi den för att ta fram en tydlig specifikation, gärna i form av sk. user stories.

02

DESIGNSKISSER

Vi tar fram enkla skisser för din produkt och definierar användarflödet och interaktionen med produkten. Vi skissar även upp dataflöde och den bakomliggande arkitekturen.

03

VISUELL DESIGN

I designsteget gör vi produkten snygg, och itererar fram den slutgiltiga grafiken.

04

PROGRAMMERING

Nu har vi allt vi behöver för att effektivt kunna utveckla produkten. Vi använder moderna metoder och arbetar med sprinter i en agil process som kunden enkelt kan följa.

05

TESTNING

Viss testning görs under själva utvecklingen, men inför ett produktsläpp, genomförs en mer intensiv testperiod. Tester genomförs därefter med tilltänkta slutanvändare.

06

FÖRFINA

Utifrån testerna kan buggar lokaliseras och åtgärdas och beslut fattas om vi bör göra ytterligar justeringar av produkt eller design innan lansering.

07

LANSERING

Vi rullar ut produkten hos slutarvändaren eller en pilotgrupp. 1 - 2 - 3 nu är produkten ute. Spännande!

08

DATA GER NYA INSIKTER

Vi mäter och gör ytterligare användartester, utifrån dessa insikter föds nya idéer där beslut fattas om de skall adderas för framtida utveckling.